logokleinRegio Breda

Verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid

 

 

  Welkom                                        

  Contactavonden

  Waar vindt u ons?

  Nieuws

  Belangenbehartiging

  Bestuur

  Nieuwsbrief

  Jaarbeeld

  Contact

  Lid worden

  Vrijwilliger / Vacature

  Galerie

  Bibliotheek

  Links

 

 

Nieuws

·         Ypsilon Regio Breda actief op Facebook

Ypsilon Regio Breda heeft een eigen Facebook pagina:

https://www.facebook.com/ypsilonregiobreda

 

·         Ypsilon Breda en Ypsilon Tilburg werken steeds meer samen.
De nieuwsbrief kunt u voortaan ook terugvinden in de rubriek "Nieuwsbrief".

 

 

·        

 

Heeft u een WW uitkering of een bijstandsuitkering? Zorgt u daarnaast voor (een) naaste(n) en doet u dat (ongeveer) meer dan 8 uur in de week en langer dan drie maanden?

Dan bent u mantelzorger en willen wij graag uw verhaal horen !!

 

De laatste tijd is er meer aandacht voor mantelzorg. Met name mensen die mantelzorg combineren met een betaalde baan komen in het nieuws. Maar hoe is het om met een WW- of bijstandsuitkering te zorgen voor een naaste? Hoe ziet uw leven eruit? Wat geeft u kracht? Wat is zwaar? De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ) en de Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) willen uw verhaal samen met dat van anderen in een boekje uitgeven. Zodat gemeenten en anderen meer oog krijgen voor uw situatie.

 

We zoeken:

- mensen die in één persoonlijk gesprek van ongeveer een uur hun verhaal willen vertellen. Het gesprek wordt opgenomen, zodat het daarna goed kan worden uitgewerkt. Ook wordt er een foto gemaakt, die met uw verhaal in het boek wordt opgenomen. Het gesprek kan bij u thuis plaatsvinden of op een plek bij u in de buurt.

- mensen die aan één van de drie groepsgesprekken mee willen doen. Afhankelijk van de aanmeldingen zoeken we een geschikte centrale plaats. We maken van de groep een groepsfoto.

 

Deelnemers ontvangen een cadeaubon van € 20 en een reiskostenvergoeding.

 

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u contact opnemen met Helma Martens, tel. 06 20156328 of helma.martens@benoe.nl

 

William Peters, BUS

Nathalie Baas, BRIZ

Helma Martens, tekstschrijver

 

·         Project Zicht op mijn Mantelzorg


In het voorjaar 2015 heeft Ypsilon Regio Breda deelgenomen aan een adviesgroep van het

Project Zicht op mijn mantelzorgEr is een vragenlijst ontwikkeld die mantelzorgers kan

helpen zicht bewust te worden van hun situatie en de juiste hulp te organiseren.

Mantelzorgers zorgen immers als vanzelfsprekend voor hun naasten. Vaak zorgen

zij ongemerkt lange tijd en heel intensief. 

Bent u mantelzorger? Bent u benieuwd naar wat u kracht geeft om te zorgen? En wat het zwaar maakt?

Kijk op www.zichtopmijnmantelzorg.nl en vul de vragenlijst in, krijg inzicht in de oorzaak

van uw belasting en lees het vrijblijvende advies.

Levert de vragenlijst u problemen op neem dan contact opnemen met de  projectmedewerker

van HOOM, Anita Huis in ‘t Veld, telefoon: 06 51 98 26 79.

(NB: dit project wordt uitgevoerd door Hoom met financiering van het ministerie van VWS)

 

 

·         Even voorstellen:

 

ellen

Mijn naam is Ellen Blok. Sinds 2009 ben ik lid van Ypsilon. Ik vond hier steun en advies toen mijn pleegzoon de diagnose schizofrenie had gekregen. Bij andere Ypsilon-leden vond ik herkenning en erkenning van de emoties, stress en verwarring door de vreselijke ziekte van mijn pleegzoon. Voor mij hielp dit bij het verwerkingsproces. Ik heb het als een bron van troost en kracht ervaren om door die moeilijke tijd heen te komen.

 

Graag steun en begeleid ik nu zelf familieleden en naasten van mensen met een psychiatrische ziekte steunen en begeleiden. Als ervaringsdeskundige begrijp ik heel goed wat je doormaakt bij het ziekteproces van je kind, partner of familielid.

Via Ypsilon heb ik enkele cursussen gevolgd (o.a. telefonisch lotgenotencontact) en in de zomer van 2014 heb ik de opleiding coaching en counseling afgerond.

 

Je kunt mij mailen of bellen voor een telefonisch gesprek of een afspraak. Wanneer ik niet bereikbaar ben, kun je de voicemail inspreken en bel ik zo spoedig mogelijk terug.

 

blok_ellen@hotmail.com

 

Tel. 06 – 20648260

 

 

·         Thea Sprangers (geestelijk verzorger) gespreksleider bij Ypsilon

 

Ypsilon Regio Breda maakt met zeer veel genoegen bekend dat Mevrouw Thea Sprangers de contactbijeenkomsten van Ypsilon gaat leiden. Thea is geestelijk verzorger bij GGz Breburg waar zij gedurende tientallen jaren cliënten en familieleden te woord staat. Met haar komst heeft Ypsilon een gespreksleider met zeer veel ervaring. 

 

·         stichting Wierde logo.jpg

 

Stichting Wierde wil, naast Terp,  2e woon-zorgcomplex in Breda

Stichting Wierde is een ouderinitiatief, dat is  opgericht in oktober 2010 met als doel het realiseren van een levensloopbestendig kleinschalig woon-zorgcomplex

voor patiënten met schizofrenie of  aanverwante stoornis, in een stabiele, beschermende woonomgeving.

Met als streven zelfstandig wonen met 24 uur aanwezige begeleidende zorg.

Het doel is het bieden van rust, geborgenheid en meer sociale contacten zodat de bewoners ook deel kunnen uitmaken van de samenleving.

 

Wat verwachten wij van het zorgpersoneel :

-  Psychiatrisch en gedragsprobleem geschoold .

-  Betrokken en zorgzaam. 

-  Bewoner in hun waarde laten.

-  Uitgaan van zowel de mogelijkheden als beperkingen.

-  Heeft inzicht in problematiek van de bewoner.

 

Welke zorg en begeleiding gaan zij o.a. leveren :

- Tijdig signaleren van een dreigende psychose.

- Bewoners leren omgaan met de gevolgen van een psychose.

- Toezicht op het dag/nacht ritme.

- Stimuleren van dagbesteding, sociale contacten, vaardigheden.

- Hulp bij inname van medicatie ( als nodig )

- Hulp bij structuur, dagindeling is erg belangrijk

- Indien nodig/gewenst elk moment van de dag stand-by

 

Voor wie dat wil:

Maaltijden in de gezamenlijke  ruimte of  meenemen naar eigen  appartement  of zelf koken. 3 x per dag koffie/thee in gezamenlijke ruimte.

Gezamenlijke activiteiten voor wie dat wil of er toe in staat is.
Daarnaast hopen we  ook een gezamenlijke besloten binnentuin te kunnen realiseren.

 

Voorbeeld van criteria voor uiteindelijke plaatsing :

-       bewoner heeft de diagnose schizofrenie of aanverwante stoornis

-       bewoner heeft een CIZ indicatie die past in het vereiste niveau van zorg.

-       bewoner is 25 jaar of ouder (i.v.m. verwerking  van de diagnose)

-       bewoner is blijvend zorgafhankelijk

-       bewoner heeft zorgbehoefte zelfstandig wonen met begeleidende zorg

-       bewoner is ontvankelijk voor begeleiding

-       bewoner is bereid de medicatie trouw in te nemen

-       bewoner heeft geen verslavingsproblematiek bijv. alcohol/drugs e.d.

-       bewoner is bereid tot second opinion door een psychiater van het UMC Utrecht.

-       de woonwens van de bewoner sluit aan bij dit project

-       bewoner conformeert zich aan de geldende huisregels

-       bewoner accepteert evt. benodigde begeleiding

-       bewoner heeft geen recidiverende justitiële contacten

-       bewoner dient voldoende inkomen te hebben om alle vaste lasten tijdig te kunnen voldoen

-       bewoner moet zich akkoord verklaren dat huur– en zorgkosten rechtstreeks worden ingehouden van salaris/ uitkering

-       bewoner neemt zorg af van de door Wierde gekozen zorgaanbieder

 

Voor plaatsing op de belangstellenden-lijst van Stichting Wierde hoeft de belangstellende bewoner nog niet helemaal te voldoen aan deze criteria, immers in de tijd voor evt. plaatsing op de kandidatenlijst kunnen zich nog de nodige ontwikkelingen ten gunste voordoen.

 

Welke locatie:

Stichting Wierde is samen met woningbouwvereniging WBB en de gemeente Breda op zoek naar de geschikte locatie voor 14 appartementen met daarnaast gemeenschappelijke ruimtes.

 

Informatie:

Heeft u nog vragen, informatie nodig of wilt u zich aanmelden voor onze belangstellenden-lijst:

 

André Rovers                                                                          Desiree Dikmans

Secretaris                                                                                Voorzitter

076-5339207                                                                           076-5415676

androv@live.nl                                                                        fam.dikmans@ziggo.nl

 

 

·         Vrijwilligerswerk:

Wilt u meer weten over het vrijwilligers bij Ypsilon?  Onze ledenavond op is een prima mogelijkheid om eens kennis te komen maken.  Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Jan van Kouwen telefoon 0168-403549 of per email: j.v.kouwen@ypsilonregiobreda.nl

 

·         Cursus Psychiatrie in de Familie

De cursus wordt regelmatig gegeven door medewerkers van de Stichting GGz Breburg.

Deze hebben zeer veel ervaring in de behandeling van patiënten met schizofrenie of een psychose. Iedereen die zich aanmeldt voor een gespreksgroep ontvangt een uitnodiging om kennis te komen maken. Wij adviseren onze leden met de Sector Preventie contact op te nemen en te informeren. Het telefoonnummer is (076) 524 12 30.

Voor ypsilonleden is deze cursus heel waardevol.